👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 7

Skapad 2019-08-14 16:05 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Hur hittar jag på kartan? Vad utmärker de olika klimatzonerna? Varför ser naturen olika ut? Detta, och mer, ska vi ta reda på de närmaste veckorna!

Innehåll

Här läser du om vad som ingår i arbetsområdet.

I matrisen ser du de olika kunskapskraven

Beskrivning och inlämning av uppgifter görs i Google classroom. "So 7B 19/20".

Vi kommer att ha ett prov på torsdag v. 41. Detta är infört i klassens kalendarium. Titta på följande när du repeterar inför provet:

Jordens gradnät;  s. 27-28, dina anteckningar.

Klimat och vegetation; s. 87-92, 94-96, dina anteckningar.

Klimatförändringar; bifogad fil i classroom, dina anteckningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi 7-9

Uppvisar inte ännu grundläggande förmåga
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Samspel mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av (...) klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av (...) klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av (...) klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.