Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel i naturen

Skapad 2019-08-14 18:36 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola F – 9 Biologi
I den här kursen får du lära dig om de livsviktiga processerna fotosyntes och cellandning. I naturen handlar det mycket om att äta och ätas. Hur fungerar det egentligen i naturen med konkurrens och samarbete. Det och mycket mer lär vi oss under detta arbetsområde.

Innehåll

                                                                                     

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna 

Det här ska vi göra 

Så här får du visa att du har lärt dig 

 Undervisningen i biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

 

 

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information , kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

 

 • Genomföra systematiska undersökningar

 

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

 • redogöra för fotosyntesen

 • redogöra för cellandningen

 • förklara hur dessa livsviktiga processer samspelar i naturen

 • förklara skillnaden mellan en producent och en konsument

 • kunna ge exempel på några producenter och konsumenter

 • beskriva och ge exempel på näringskedja, näringsväv och näringspyramid

 • beskriva samspelet mellan producent, konsument och nedbrytare

 • ge exempel på hur parasiter kan få tag i sin föda

 • Ge exempel på hur organismer försöker undvika att bli uppätna

 

 

 • Laborationer

 • genomgångar

 • grupparbeten

 • arbete med olika appar

 • se filmer

 • diskutera och resonera

 • övningsuppgifter

 • gruppövningar

 

 

 • Muntlig redovisning

 • Prov

 • Uppgifter i Classroom

 • Grupparbete

 • lnlämning av laborationsrapport 

Uppgifter

 • Film

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: