Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbete AKU Distans HT19

Skapad 2019-08-15 08:06 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Gymnasiearbete
I gymnasiearbete skall du beskriva fakta, planera, utföra och utvärdera av ett vanligt förekommande arbetsuppgift som utförs av en Undersköterska inom akutsjukvården.

Innehåll

På yrkesprogrammen gäller följande mål för gymnasiearbetet: 

 

"Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift....” 

 

Via Unikum ska du löpande lämna in och få återkoppling på din text, tills dokumentet är färdig för bedömning.

 

Senast vecka 2 på APL ska du vara klar med:

1. Vilken Usk arbetsuppgift tänker du skriva om,

2. Planering genomförandet av arbetsuppgiften:

  • kan arbetsuppgiften genomföras när som helst?,

  • samla in fakta och information om rutiner - föreskrifter - lagar som är aktuella för arbetsuppgiften

När du är redo för genomförande behöver du ha skrivit om:

  • vad behöver du ta reda på och förbereda innan du går in till patienten?

  • vad ska du ha med dig till patienten?

  • i vilken turordning ska arbetsuppgiften utföras?

  • vad är viktigt att komma ihåg och beakta under tiden du genomför arbetsuppgiften?

  • vilket efterarbete ska göras när du är färdig med arbetsuppgiften?

  • vilken dokumentation eller rapportering ska utföras till vem? hur? samt var?

 

Senast vecka 4 på APL ska du ha genomfört arbetsuppgiften och fått omdöme från din handledare om utförandet.

Uppgifter

  • Löpande inlämning av GYA

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: