Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik med programmering HT-19

Skapad 2019-08-15 08:30 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 3 Teknik
Vi lever i en digitaliserad värld och för barn idag är den digitala världen självklar. För att förstå att det är en värld skapad av oss människor. För att vi ska träna på att vara kritiska producenter och medvetna konsumenter, krävs kunskap om programmering.

Innehåll

 

Du ska kunna:

 • Beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
 • Göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter.
 • Föra enkla resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.

 

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Använda cromebooks
 • Titta på olika filmer
 • Resonera
 • Dokumentera
 • Söka fakta
 • Programmera

 

Bedömning

 Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

 

 • Beskriva och ge två exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
 • Göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter.
 • Föra enkla resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.

Mer än godtagbara kunskaper

 • Beskriva och ge tre exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
 • Göra mer utförlig dokumentation av arbetet med skisser, modeller eller texter.
 • Föra mer ingående resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: