Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion på Utmanarna HT 19

Skapad 2019-08-15 08:33 i Nyhammars förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
En planering för introduktionen med barn, vårdnadshavare och pedagoger och hur vi ska arbeta för att vi alla ska visa glädje av att komma till Utmanarna.

Innehåll

 

 Var är vi?

Det är nu en nystart efter en lång sommar och då vi startar upp verksamheten med både gamla och nya barn. På Utmanarna har vi 12 barn kvar sen förra läsåret och vi kommer att introducera  två nya barn. Våra barn är i åldern 2 - 3 år.

 

Vart ska vi?

 

Mål:

Målet för oss pedagoger är att barnen ska tycka om att vara på Utmanarna och få en fungerande grupp och att barnen upplever glädje när de möts.

Vi vill skapa goda relationer mellan barn - barn, barn - pedagog och pedagog - vårdnadshavare.

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och att de vill utforska miljön.

Att barnen som redan går på Utmanarna vill hjälpa/stödja och visa sina nya och gamla kamrater.

Att vi tar hand om varandra.

 

 

  


 Hur gör vi?

 Vi pedagoger visar intresse av vårt arbete genom att vara lyssnande och närvarande och att vi tycker att det är roligt att gå till vårt arbete.

Miljön är inbjudande, tillåtande och lärorik för att locka fram barnens nyfikenhet, kreativitet och fantasi till lek och skapande.

Vi pedagoger delar upp oss i de olika rummen och är närvarande i leken.

Fortsätter vårt arbete hur man är en bra kamrat, genom att samtal, bokläsning och dock/roll spel.

På våra samlingar sjunger vi namnsånger för att se vilka barn som är närvarande och vilka som tillhör vår grupp och vi pratar om barnen som saknas.

Vi lämnar ut lappar till alla vårdnadshavare om vad barnen har för intressen och vad barnen tycker om för sånger och böcker, för att lära känna alla barnen och kunna utveckla vidare.

 Vi dokumenterar genom att fota och skriva om vad barnen gör i sina aktiviteter och möten.

 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: