Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål för Blåbäret 2019 / 2020

Skapad 2019-08-15 08:40 i Apelsinen ULNA Förskolor
Förskola
Under höstterminen 2019 fortsätter vi att arbeta med sagan som grund för lärande och utgår från boken monster, spöken och kanelbullar. På Apelsinens förskola har vi ett gemensamt mål att arbeta med hållbar utveckling.

Innehåll

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte:

Vi på Blåbäret har valt att fokusera dels på det sociala hållbarhetsmålet. Språket är en viktig del för att kunna förmedla sig och kunna delta i utbildningen och på sikt i samhället. Språket är relevant att utveckla för åldersgruppen samt barnen som är på Blåbäret, då de flesta inte har det talade språket ännu.

Vi kommer även arbeta med det ekologiska hållbarhetsmålet och kommer därför ha fokus på utemiljön vid våra utflykter. Fokus kommer att förändras och följa barnens intresse. T.ex. arbetar vi med att förhindra nedskräpning, förändringarna i naturen och djuren i skogen.

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

* ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

* förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Målkriterier

Det vi vill se:
• Vi vill att alla barn efter sin bästa förmåga ska kunna förmedla sina behov och åsikter.
• Vi vill att alla barnen ska på ett lustfyllt sätt få lära sig hur miljön förändras över tid och veta vilka vanliga djur det finns i skogen och att vi behöver vara rädda om vår miljö.

Målet når vi genom att

• Vi kommer att dela in barnen i tre grupper, då vi har tillgång till en personal extra som gör det möjligt. En grupp går i väg på utflykt och där har vi fokus på naturvetenskap. Sjunger sånger om djur, letar djur, plockar skräp - pratar om varför skräp inte ska vara där, tittar vi hur miljön förändras över höst-vinter-vår. 
• Den andra gruppen kommer ha fokus på språket genom att vi har musiksamlingar. Vi sjunger, ramsar, spelar instrument bland annat. 
• Den tredje gruppen kommer ha fokus på språket genom litteraturen. Alla barn ska få möjlighet att ta med en bok hemifrån som de vill visa upp och läsa. Vi ska göra en "bokhylla på en vägg och sätta upp bilder på böckerna för att visa upp barnens favoriter. Vi kommer läsa böcker på ett traditionellt sätt, projicera på projektorn, lyssna på flanosagor samt lyssna på ljudsagor.

* Vi kommer att fortsätta arbeta med veckans tecken. Vi arbetar med ett tecken per vecka för att förstärka viktiga ord.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: