Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Åk 6 Tyska

Skapad 2019-08-15 08:47 i Vallonskolan Östhammar
Spanska år 6 - Planering höstterminen
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Välkommen till nytyska! Här hittar du informationen om kursen och en översiktsplanering för ämnet tyska årskurs 6.

Innehåll

Hallo und  willkommen! Hej och välkomna!

Alla sexor börjar höstterminen med att prova på både spanska och tyska innan det individuella valet. Såhär ser provperioderna ut:

Klass 6A: Tyska vecka 34-36. Spanska vecka 37-39.

Klass 6B: Spanska vecka 34-36. Tyska vecka 37-39.


Under årskurs 6 kommer du att ha möjlighet att lära dig grundläggande ordförråd, t.ex. hälsningsfraser, berätta hur du mår, siffror, presentera dig, föra enkla samtal med en person, ord för djur och mat, färger, veckodagar, klockan och berätta om din familj. Dessutom får du grundläggande kunskaper om hur språket fungerar.

 

Vi utgår från boken Vale 6 men använder oss också av material från andra källor för att lära oss språket och dess kultur på roliga sätt. Vi inspireras av skolans årshjul med ett tema för varje termin; etik, historia, världen och miljön.

 

Som lärare kommer jag visa vad du kan lära dig, hur du kan lära dig och varför det är bra att kunna spanska men kom ihåg att själva lärandet sker inuti dig och att vi tillsammans måste hjälpas åt om vi upplever svårigheter eller längtar efter mer utmaningar i lärandeprocessen.

På lektionerna får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift, alltså att lyssna, tala, läsa och skriva på tyska. Vi kommer också att prova olika strategier för att förstå språket och att göra sig förstådd.

 

 

Läroboken online: Till boken Genau 1 finns en gratis webbsida där du kan lyssna på texter, öva glosor och göra övningar. Här är länken till den sidan: 

https://www.ovningsmastaren.se

Läxa: Nästan varje vecka får du en läxa i tyska. Syftet med läxan är att du tränar olika studietekniker och övar språket vid flera tillfällen under veckan. Om du missar lektionen, finns läxan att hämta i Unikum under denna planering. 

Läxförhör och prov: Efter varje avslutat arbetsområde kommer du att redovisa dina kunskaper skriftligt eller muntligt.

Bedömning och betyg: Du kommer att få terminsbetyg i tyska. Bedömning sker enligt kunskapskraven i läroplanen och jämförs med bedömningar av andra tyskalärare i Östhammars kommun och den nationella bedömningsportalen. Såhär kan du visa för läraren vad du kan:

 • tala tyska i klassrummet genom att ställa och besvara frågor, samtala, arbeta med talövningar, presentera något, berätta, beskriva eller förklara något.

 • arbeta aktivt med skriftliga övningar, presentationer, skriftliga läxförhör och skriftliga prov.

 • visa att du förstår tal och text genom att följa instruktioner genom att göra något, översätta, svara på frågor, följa upp svar, mm.

 • visa att du har strategier för att lära tyska genom att du omformulerar, ställer frågor, övar, visar att du ser samband mellan regler och dess användning, visar att du ser samband mellan tyska och andra språk, vågar experimentera med språket, använder kroppsspråk och hjälper dina kamrater att kommunicera på olika sätt.

 • visa att du har kunskaper om tysktalande länder och deras kultur genom att kommentera faktakunskaper och egna erfarenheter, samt genom att se samband och skillnader mellan olika kulturer.


Viktigast av allt: VÅGA GÖRA FEL – Det är nyckeln till att lära sig ett nytt språk!


Lärare: Kate Raab-Heering e-post:  katharina.raabheering@edu.osthammar.se

 Viel Glück! Lycka till!

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära dig detta läsår: 

 1. Lite information om tysktalande länderna: Tyskland, Österrike, Schweiz och Luxemburg
 2. Hälsningsfraser
 3. Siffror 0-100 och klockan
 4. Det tyska alfabetet
 5. Ord för djur och färger
 6. Klassrumsfraser
 7. Veckodagar och månaderna
 8. Första verben på tyska och dess regler
 9. Presentera dig och din familj på ett enkelt sätt
 10. Djur samt regler för substantiv
 11. Föra en enkel dialog
 12. Ord för kroppsdelar och kläder
 13. Hur du beställer mat på en restaurang
 14. Hur du frågar om vägen
 15. Tyska traditioner och kändisar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
  M2  E 6
 • Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: