👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabetets bokstäver, tecken och deras ljud.

Skapad 2019-08-15 08:50 i Hammars skola A Kristianstad
Du ska börja lära dig hur olika bokstäver ser ut och hur de låter och ljudar. Vi kopplar tillsammans ihop bokstav- ljud till bild som börjar på detta ljud. Vi tränar tillsammans på varierade sätt och med olika material.
Grundsärskola F – 1 Svenska Svenska som andraspråk Kommunikation
Du lär dig hur olika bokstäver ser ut och hur de låter och ljudar. Vi kopplar tillsammans ihop bokstav- ljud till bild som börjar på detta ljud. Vi tränar tillsammans på varierade sätt och med olika material.

Innehåll

 

Ämne: Kommunikation

Tidsram: v.3-9

Arbetsområde med centralt innehåll:

Tolka och förstå bokstavsformer och ljud

Förmågor att utveckla:

Du ska träna på att tolka och förstå bokstavsformer och ljud.

Syfte:

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

 Arbetssätt:

Vi kommer att erbjuda bokstavsgenomgångar

Vi tittar på film, Bästa bokstaven Ur skola samt bokstavshissen.

Vi sjunger sånger om alfabetet

Skolplus; Bokstavståget

Vi skriver bokstäver med penna samt med digitala verktyg

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas genom observationer

Din förmåga/intresse att delta i aktiviteterna

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sva
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sva  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sva  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sva  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav. Bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  Sva  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sva  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sva  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sva   3
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord.
  Sva   3