Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht åk 2

Skapad 2019-08-15 08:53 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 2 Matematik
Vilka strategier kan hjälpa mig när jag räknar? Hur många dl är en liter? Hur många minuter går det på en timme? Hur många gram är ett kilo? Vad är multiplikation & division?

Innehåll

Vad ska vi lära oss i matematik?

Taluppfattning

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • hundratal, tiotal och ental

Addition, subtraktion, multiplikation och division
Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • 10 & 20-kompisar
 • dubblor
 • 10-hopp fram och bak
 • öka och minska med 1 och 2
 • räkna + och –, 0-100
 • multiplikationstabell 2, 5 och 10
 • division, dividera med 2
 • tal i bråkform, hel, halv, tredjedel och fjärdedel

Begrepp

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • de olika räknesättens begrepp t.ex. term+term=summa

 

Volym

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • uppskatta, jämföra och mäta liter och deciliter

 

Tid

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • klockan kvart i, tio i och fem i
 • klockan fem över, tio över och kvart över
 • uppskatta och jämföra tid (minut/timme)

Vikt

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • uppskatta, jämföra och väga hekto och kilo

  

Problemlösning

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att lösa textuppgifter där du väljer räknesätt och räknar ut uppgiften
 • problemlösningsmetoderna rita och pröva
 • skriva egna uppgifter/tanketavlor
 • mönster i talföljder
 • likheter
 • repetera hälften/dubbelt
 • tabeller och diagram

Varför ska vi lära oss om matematik?
Därför att kunskaper i matematik hjälper dig att ta bra beslut i livet.

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?
Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:
- lösa problem
- använda matematiska begrepp
- välja och använda olika metoder
- kunna förklara hur du räknar

 
Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om detta?

 • Ha genomgångar
 • Arbeta i ma-boken
 • Arbeta med praktiskt material
 • Använda matematiska begrepp
 • Spela matematiska spel
 • Berätta hur du räknar och lyssna på andra
 • Färdighetsträning med iPad

 

Elevinflytande

Du är delaktig i planeringen i matematik genom att ge förslag på innehåll, arbetssätt och hur du vill visa vad du har lärt dig.

 

Bedömning
Du får visa dina kunskaper genom: 
- vara med på lektionen och visa vad du kan under genomgång och samtal
- det dagliga arbetet på lektionerna
- att deltaga i olika matematikspel
- att göra olika diagnoser

 • Talens grannar 0-100.
 • Räkna framåt- och bakåt 0-100.
 • Känna till positionssystemet och begreppen ental, tiotal och hundratal.
 • Siffrans värde i tvåsiffriga tal.
 • Mönster i talföljder.
 • Förstå och kunna fortsätta rita mönster.
 • Hälften och dubbelt.
 • Matematiska likheter, addition och subtraktion.
 • Känna till begrepp för de fyra räknesätten.
 • Addition- och subtraktion 0-100 med tiotalsövergång samt hela hundratal.
 • Multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.
 • Dividera med 2.
 • Tal i bråkform, hel, halv, tredjedel och fjärdedel.
 • Uppskatta, jämföra och mäta liter och deciliter.
 • Klockan hel, halv, kvart i och kvart över.
 • Uppskatta och jämföra tid (minut/timmar).
 • Uppskatta, jämföra och väga hekto och kilo.
 • Fylla i, läsa av och tolka diagram och tabeller.
 • Göra en liknande problemlösningsuppgift.
 • Lösa problem (textuppgifter) genom att välja och använda en metod som passar till problemet t.ex. rita eller pröva.
 • Visa och berätta hur du tänker när du räknar ut en uppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: