Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2019-08-15 09:01 i Norgårdens grundsärskola Uddevalla
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen Svenska
De närmaste veckorna kommer vi att arbeta med kropp och hälsa.

Innehåll

Under dessa veckor kommer vi fördjupa oss i människans viktigaste organ och dess funktion. Diskutera hälsa och varför det är viktigt att äta, sova och röra på sig. Exempel på frågeställningar vi kommer att jobba med är: 

Varför blir man sjuk? Kan man förebygga sjukdomar? Hur botar man sjukdomar?  Vad händer med kroppen när man kommer i puberteten? Vilka preventivmedel finns?  Hur kan man förebygga sexuellt överförbara sjukdomar?  Hur kan olika familjekonstellationer se ut? Hur påverkar ens levnadsvillkor dig ur hälsosynpunkt? Hur  olika ljus- och ljudmiljöer kan påverka hälsan?

Vi kommer också att diskutera olika typer av funktionsnedsättningar. 

Vi bedömer dig utifrån att 

 • medverka i att beskriva några av människans organ
 • ge exempel några av organens funktion och samband. 
 • bidrar till resonemang och förebyggande hälsovård, ex sömn och motion
 • bidrar till resonemang om preventivmedel 
 • bidra till resonemang om identitet
 • resonera om olika relationer och samlevnadsformer, ex att en familj kan bestå av två mammor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
  NO  7-9
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  7-9
 • Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.
  NO  7-9
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.
  NO  7-9
 • Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.
  NO  7-9
 • Hur ljud uppstår, hur örat uppfattar ljud och hur ljudmiljöer påverkar hälsan.
  NO  7-9
 • Ljusets utbredning och hur ögat uppfattar ljus.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
  NO  E 9
 • Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård.
  NO  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
  NO  C 9
 • Eleven för också enkla resonemang om förebyggande hälsovård.
  NO  C 9
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
  NO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
  NO  A 9
 • Eleven för också välutvecklade resonemang om förebyggande hälsovård.
  NO  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
  NO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: