Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygge

Skapad 2019-08-15 09:02 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Arbete med brobygge, skiss, konstruktion och dokumentation.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi arbetar med brobygge. Den ska innehålla en skiss, en konstruktion och en dokumentation.

Innehåll

Arbete med broar. Vi tittar på bildspel om olika broar och läser om dessa. 

Vi läser om hållfasthet och om stabila konstruktioner. 

Ni kommer få göra ett arbete med att bygga en bro i par. Du ska göra en enskild dokumentation över ert arbete.

 

Här är instruktionerna för brobygget.

I bygget igår tre delar:

1. skiss

2. konstruktion

3. dokumentation.

 

I dokumentationen ska det finnas med:

- En beskrivning om hur bron är konstruerad och varför man har valt att konstruera bron på det sätt som är gjort med begrepp från tekniken

- En beskrivning av arbetsprocessen, vad har fungerat, vilka ändringar har gjorts och liknande

- En reflektion av vad som har fungerat bra och vad som kunde gjorts annorlunda. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Brobygge

Brobygge

Ej Godtagbara
Godtagbara
Mer än godtagbara
Skiss
Modell
Dokumentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: