Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LIV

Skapad 2019-08-15 09:10 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Bygger på bokens text, lektiober och labbar

Innehåll

instruktioner finns i Teams (Klassanteckningsboken)

Uppgifter

 • lab Mikroskop och Stereolupp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
  Bio  -
 • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.
  Bio  -
 • Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.
  Bio  -
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
  Bio  -
 • Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.
  Bio  -
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  Bio  -
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid.
  Bio  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Bio  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
  Bio  C
 • Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
  Bio  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: