Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 1: Demokrati och de mänskliga rättigheterna

Skapad 2019-08-15 09:14 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Demokrati och de mänskliga rättigheterna

Innehåll

 

Centralt innehåll:

  • Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik
  • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter
  • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden

Uppgifter

  • Jämförelse mellan Sverige och en annan demokratisk stat

  • Jämförelse mellan Sverige och en annan demokratisk stat

  • Jämförelse mellan Sverige och en annan demokratisk stat

  • Jämförelse mellan Sverige och en annan demokratisk stat

Matriser

Sam
Moment 1: Demokrati och de mänskliga rättigheterna

E
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap
C
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: