Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och rörelse

Skapad 2019-08-15 09:14 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Inom arbetetsområdet "Teknik i rörelse" kommer vi arbeta med rörelse och konstruktioner. Vi kommer varva teori i teknikboken "Utkik teknik" med praktiska uppgifter i och utanför klassrummet. Vi ska kommer bland annat tillverka en sprattelgubbe och en rymdraket som vi ska få att flyga så högt som möjligt. Viste du förresten att det var 50 år sedan som människan besteg månen!

Innehåll

Syfte:
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att du utvecklar ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet så att du kan orientera dig i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar ett intresse för teknik och förmåga att ta dig an tekniska utmaningar. 

 

Det här kommer arbetsområdet innehålla:
Vi kommer att börja arbetsområdet med att repetera vad teknik är för något. Vi kommer också att titta på och arbeta med enkla tekniska saker och lösningar som finns i vår vardag. Efter det kommer vi arbeta med "teknik i rörelse". Hur man skapar rörelse, hur man förändrar och förflyttar rörelse. Vi kommer att tillverka sprattelgubbar och en rymdraket som vi ska få att flyga så högt som möjligt. 

 

Så här kommer du att få arbeta:

Vi kommer varva teori i teknikboken "Utkik teknik" med praktiska uppgifter i och utanför klassrummet.
Under arbetets gång kommer du att få ta del av instruktioner, göra egna planeringar, skisser, ritningar, konstruktioner samt utvärdera ditt arbete.

 

Så här kommer du bli bedömd:
En formativ bedömning kommer att ske löpande, jag kommer att se till din delaktighet i diskussioner och övningar i klassrummet.

Jag kommer bedöma din förmåga att bygga och förbättra dina konstruktionsarbeten. Där tittar jag på hur du går till väga och hur du väljer arbetssätt för att få ditt teknikarbete att gå framåt. Jag kommer också titta på och bedöma dina skisser och ritningar. 

Som avslutning på arbetsområdet kommer vi genomföra ett litet test från bedömningsmaterialet "Tummen upp för teknikämnet".

 

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsoch konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsoch konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsoch konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: