Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reaktionshastighet HT19

Skapad 2019-08-15 09:15 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Kemi
Reaktioner går olika fort. Jämför reaktionen i en badbomb (citronsyra och bikarbonat) med reaktionen när en cykel rostar. I det här området tar vi reda på varför.

Uppgifter

 • Rapport Reaktionshastighet

 • Rapport Reaktionshastighet

 • Rapport Reaktionshastighet

 • Rapport Reaktionshastighet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reaktionshastighet, till exempel katalysatorers och koncentrationers inverkan på hur fort kemiska reaktioner sker.
  Kem  -
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
  Kem  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Kem  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Kem  -

Matriser

Kem
Rapport Reaktionshastighet HT19

Laborativt

Komplettera
E
C
A
Inledning
Komplettera
Inledning och syfte finns och beskrivs enkelt.
Tydlig inledning och syfte. Relevant teori beskrivs i inledningen.
Tydlig inledning och syfte. All relevant teori beskrivs korrekt och utvecklat.
Metod och material
Komplettera
Beskriver material och metod i stort sett korrekt. Vissa delar kan saknas, men laborationen går i stort sett att utföra med hjälp av beskrivningen.
Tydlig beskrivning av material och metod. Laborationen kan utföras korrekt med hjälp av beskrivningen.
Tydlig beskrivning av material och metod. All relevant information finns med. Beskrivningen är lagom lång och innehåller inte onödiga detaljer.
Resultat
Komplettera
Beskriver resultaten på ett enkelt sätt.
Beskriver resultaten utvecklat. Beräkningar är korrekta. Använder tabeller och diagram när det är lämpligt.
Beskriver resultaten tydligt och väl utvecklat. Beräkningar är korrekta. Använder tabeller och diagram på ett välutvecklat sätt.
Diskussion
Komplettera
Drar någon slutsats av resultaten och diskuterar resultaten på ett enkelt sätt, till exempel genom att jämföra med teorin eller redovisa någon felkälla.
Drar slutsatser av resultaten och diskuterar dem utifrån ett par aspekter. Analyserar svagheter i metoden (felkällor).
Drar slutsatser från resultaten och diskuterar dem på ett välutvecklat sätt. Analyserar svagheter i metoden (felkällor) och hur dessa kan ha påverkat resultaten. Föreslår förbättringar i metoden när det är relevant.

Naturvetenskapligt språk

Komplettera
E
C
A
Språk och källhantering
Komplettera
Rapporten följer delvis rätt struktur och går att förstå med viss ansträngning. Begrepp används korrekt till viss del.
Rapporten följer rätt struktur och är relativt tydlig. Språket är mestadels opersonligt och begrepp används korrekt. Källhänvisning finns.
Rapporten följer mallen, är välstrukturerad, lätt att läsa och lagom detaljerad. Rätt information finns i rätt avsnitt. Språket är tydligt och opersonligt. Begrepp används korrekt. Referenser och källhänvisningar finns och följer mallen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: