Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marknadsföring 100p

Skapad 2019-08-15 09:17 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Gymnasieskola Företagsekonomi
Marknadsföring handlar om att synas på en marknad och erbjuda det som kunden vill ha. Har du tänkt på hur mycket runt omkring dig som handlar om marknadsföring? Beroende på vem du frågar får du sannolikt inte samma svar. Vilken form marknadsföringen än tar finns alltid ett syfte: att skapa eller tillgodose förväntningar och behov, att öka företagets försäljning och stärka sitt eget varumärke.

Innehåll

 

Planering Kapitel 1-4

Lektioner: måndagar kl.10:00-11:25  och onsdagar kl. 11:35-13:05

Vecka 35 Kap 1 Marknadsplanen

     

Kursintroduktion ppt 1

     

Instudering av sidorna 3-24 Läroboken

Gör uppgifterna 1.1,1.2,1.3,1.5,1.8,1:11
     

Repetera s.8 svara på frågorna obs. kopplas till Classroom

     
       

Vecka 36 Marknadsplanen forts.

     

TEST av kapitel 1 onsdag den 4/9 

     

Gör uppgifter 

     

Gruppuppgift 1.9,1.10,1.13

     

Studera sammanfattningen s 13 i läroboken.

     
       

Vecka 37 Kap 2 Nuläget 

     

Powerpoint 2 -börja din analys hos kunden

     

Intro Kapitel 2

 

Gruppuppgift 2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,

     

Repetera s.22 i övningsboken obs kopplas till Classroom

 

Vecka 38:  Kap 3 Interna faktorer

     

Powerpoint 3 - möjligheter-resurser-produkt- distribution

     

Gör uppgifter 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

     

Gruppuppgift 3.8, 3.9

     

Repetera s.34 i övningsboken obs kopplas till Classroom

     
       

Vecka 39: Kap 4 externa faktorer

     

Powerpoint 4 -konkurrenter-leverantörer-omvärld

Uppgifter: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8,

gruppdiskussioner utifrån 4.16,4.17,4.19,4.22

     

Repetera frågor s. 56 övningsboken

     

Arbeta med Marknadsplanen samt repetera kap 1-4

 

Vecka 40: Inför Prov måndag 

     

Gör klart delar som du måste öva mer på,

Övningsuppgifter repetera utifrån dina uppsatta mål

     
       

Vecka 40: Prov Kap 1-4 onsdag

 

   

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Prov Kapitel 1-4

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
  För  -
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
  För  -
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
  För  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.
  För  A
 • Eleven beskriver utförligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
  För  C
 • Eleven beskriver översiktligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
  För  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom marknadsföring. Vidare väljer och använder eleven med säkerhet marknadsföringstekniska metoder. Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
  För  A
 • Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring. Vidare använder eleven med viss säkerhet marknadsföringstekniska metoder. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
  För  C
 • Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla marknadsföringstekniska metoder. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring.
  För  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: