👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Läsa och skriva åk 2

Skapad 2019-08-15 09:21 i Högadalsskolan Härryda
Vi vill öka barnens förmåga att läsa samt uttrycka sig i tal och skrift
Grundskola 2 Svenska
Kommer Asta, Bea och Cesar att finna diamanten? I åk. 2 kommer du få träna din förmåga att läsa och skriva olika typer av texter.

Innehåll

Vad skall vi lära oss?

Du ska få lära dig att:

 • läsa olika typer av åldersanpassade texter 
 • ta hjälp av olika lässtrategier för att öka förståelsen av olika texter
 • söka fakta i en text
 • skriva med läslig handstil och på Ipad
 • skriva meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken
 • skriva berättande texter
 • skriva faktatexter
 • skriva med inledning, handling och avslutning
 • stava vanliga ord
 • alfabetisk ordning
 • enkla ordklasser
 • använda bilder som passar till den text du har skrivit

 

Varför skall vi lära oss att läsa och skriva?

Vi ska lära oss att läsa och skriva för att:

 • kunna läsa skönlitterära böcker
 • kunna läsa faktaböcker
 • kunna läsa texten på TV
 • kunna läsa instruktioner
 • kunna skriva berättelser.
 • kunna skriva brev och mejl
 • kunna skriva en faktatext

 

Vilka arbetssätt skall vi använda?

Du skall få:

läsa olika typer av texter tyst och högt, exempelvis läsläxan och "tystläsningsbok" 

träna på olika lässtrategier genom att exempelvis använda oss av läsfixarna. 

skriva egna berättelser för hand och på Ipad med hjälp av stödord och tankekartor

skriva egna faktatexter för hand och på Ipad med hjälp av stödord och tankekartor

träna dig att skriva meningar samt att stava olika ord i dina arbetsböcker

genom lek, sång och ramsor få träna på ordklasserna, substantiv, verb och adjektiv

 

Elevinflytande

Du kommer att få vara med och påverka innehållet i svenska genom att bland annat välja fördjupningsområde utifrån ditt intresse

Du väljer dina egna tystläsningsböcker

Du väljer vad du vill läsa och skriva om i olika faktatexter

Du väljer om du vill skriva för hand eller på Ipad i vissa texter

 

Vilka förmågor kommer du få möjlighet att utveckla?

Förmågan att:

 • Läsa olika typer av texter med flyt
 • Skriva olika typer av texter

 

Bedömning

Din förmåga att:

läsa med elevnära texter med flyt

återge innehållet i texter du har läst (läsförståelse)

skriva enkla berättelser med inledning, handling och avslut

skriva meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3