Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogiska planering ,HT 2019,persiska. vecka 36-51

Skapad 2019-08-15 09:23 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola F – 3 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Tala, skriva, lyssna och samtala.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven.

 •  Genom att skriftligt och  muntligt presentera om sig själv.

 •   Skriftligt presentation (t.ex. namn, ålder, skola, hemmet, fritiden  )

 •   Muntligt presentation ( presentera om sig själv inför klasskamrat/ grupp/lärare)

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 

 • vi kommer att arbeta men bokstäverna, hur de skrivs och avljudas.
 • eleverna kommer att hitta på olika ord av de bokstäverna de kan och läsa av det.
 • jag kommer att läsa sago böcker för elever medan de lyssna och målar i målarboken sedan frågar jag några frågor från sagans innehåll för att ta reda på hur mycket eleverna förstår av sagan.
 •  
 • arbeta med olika läs och skrivstrategier i gruppen och individuellt.
 • Jag kommer att gå igenom rollspel, visar på hur det kan se ut när man samtalar i par eller grupp. 
 •  vi ska träna på hur man kan skriva enklare presentationer.

 

Eleven har uppnått målen när...

 • känna igen de bokstäverna som var planerat att lära sig, kunna skriva och läsa enkla ord.
 • under samtalen kan ställa frågor och framföra egna åsikter.
 •  Kunna tala, berätta inför olika mottagare.
 •  Uttala ord  och förstå skillnaden mellan svenska och persiska.

 

 

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: