Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Annegården NF Normer och värden ht 2019

Skapad 2019-08-15 10:05 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. 

 

Förväntade effekter 

(Kännetecken som vi förväntar oss att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning)

 

  • När barn visar förståelse för varandras olikheter.

  • När barn visar i lek och samtal att de är medvetna om olika familjekonstellationer.

  • När barn är medvetna om olika högtider

 

 

Planerade insatser

 

 

Metodval

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: