Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Idrott och hälsa- friluftsliv och utevistelse

Skapad 2019-08-15 10:16 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer att arbeta med följande områden: -orientera i okänd miljö -planera, organisera och genomföra friluftsliv -allemansrätten -kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse -badvett och säkerhet vid vatten vintertid -nödsituationer i och vid vatten

Innehåll

Bedömning:
Du bedöms på dina förmågor som du visar under lektionstid och vid både praktiska och skriftliga test.
Se matris.

Tidsplan/Lektionsplanering:
Periodvis under hela terminen. Orientering och friluftsliv kommer framför allt att genomföras under augusti och september.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - friluftsliv och utevistelse

E
C
A
Förmåga att:
planera och genomföra friluftsaktiviteter
Eleven planerar och genomför frilufts-aktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför frilufts-aktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför frilufts-aktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Förmåga att:
orientera sig i okända miljöer
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Förmåga att:
hantera nödsituationer
Dessutom kan eleven hantera nöd-situationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: