Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer och den neolitiska revolutionen.

Skapad 2019-08-15 10:16 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 Historia
Trots att en pandemi pågår i vår värld och förändrar vardagen för många så ska vi fortsätta att lära oss spännande saker. I tider som dessa är det viktigare än någonsin att förstå hur vi har hamnat här och varför det finns risker för att flera pandemier uppstår. Detta är inget nytt fenomen utan har funnits i vår värld ända sedan våra tidiga civilisationer. Därför under kommande historialektioner ska vi fördjupa oss i just våra tidiga civilisationer och besvara följande frågor: Vad är en revolution? Vem byggde pyramiderna? Hur fungerar ett konstbevattningssystem? När byggdes egentligen den kinesiska muren och varför? Men framförallt vad är en civilisation? Vi ska inleda terminen med att fördjupa oss i historia och vi ska göra vårt första nedslag i våra hög/ flodkulturer. Vi kommer att titta närmare på Egypten, Mesopotamien och Kina.

Innehåll

Syfte:

Du ska få ökad kunskap om:

- Flodkulturen och vad det är.

- Historiska begrepp och referensramar- ex jämförelser av händelser idag med dåtiden.

- Historiska analysmodeller, exempelvis kontinuitet och förändring.  

- Källkritik och källkritiska begrepp.

 

Såhär kommer vi att arbeta:

- Genomgångar.

- Grupp och individuella övningar.

- Diskussioner. 

- Film.

- Skriftliga och muntliga uppgifter/ redovisningar.

- läxförhör 

- Prov.

 

Såhär kommer du att bedömas:

Du bedöms utifrån kunskapskraven nedan, ditt deltagande, prov och enskilda uppgifter.

 

 Tidsplan 2- 8 

v.2 Uppstart neolitisk revolution

        Egypten

v.3 Egypten och Mesopotamien

v.4 Mesopotamien och Kina

v.5 Kina

     Historiska metoder (kontinuitet, förändring, orsak och konsekvens)

V.6 Historiska metoder (kontinuitet, förändring, orsak och konsekvens)

V.7

V.8 Lov

V.9 Repetition och prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: