Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information, kommunikation och Källkritik T19

Skapad 2019-08-15 10:23 i Trojenborgsskolan Mjölby
Källkritik och media
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad är sant? Kan vi tro på allt vi ser på tv och på nätet? Vi ska tillsammans lära oss om medier och källkritik.

Innehåll

Målet med undervisningen

Vi ska lära oss hur media fungerar och hur vi ska kunna avgöra vad som är sant i information vi möter.

Vi kommer också lära oss vad som är viktigt att tänka på när vi själva vill lägga ut något i socialamedier.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att utgå från programserien  "Är det sant?"

Kopplat till varje avsnitt skall vi diskutera olika frågeställningar och göra praktiska övningar.

Vi ska också jobba med kapitlet " Medier och information" i boken SO*S Samhälle, Liber.

 

Vi kommer att:

 • reflektera och analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv.
 • uttrycka och värdera olika åsikter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
 • söka information och värdera deras relevans och trovärdighet.

Det här bedöms

Vi kommer att se hur du använder dig av olika förmågor både muntligt i diskussionsövningar och i praktiska övningar.

Vi kommer även att ha skrivuppgifter där du får möjlighet att visa vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: