Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No: Vatten åk 2

Skapad 2019-08-15 10:23 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Hur kommer det sig att vi kan dricka samma vatten som dinosaurierna drack för 250 miljoner år sedan?

Innehåll

Vad ska vi lära oss om vattnets kretslopp?

 • Vattnets kretslopp
 • Vattnets olika former
 • Vad en hypotes är
 • Genomföra undersökningar/experiment och dra en slutsats av resultatet

 

Varför ska vi lära oss om vatten?

 • för att förstå:
  • hur vattnets kretslopp fungerar och vad det har för betydelse för oss människor
  • vattnets olika former och övergångarna mellan dessa
  • hur du kan göra en undersökning genom exempelvis experiment
  • lära dig att genomföra en undersökning och göra en slutsats av resultatet

 

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om detta?

 • Ha genomgång, samtal och diskussioner inom de olika arbetsområdena
 • utföra experiment för att lära oss om vattnets olika stadier
 • utföra observationer av vad som händer när exempelvis vatten kokar/fryser osv samt ställa hypoteser
 • skriva egna faktatexter 
 • måla bilder om hur vattnets kretslopp fungerar
 • se på film

Elevinflytande

Du kommer att få ge önskemål på vad du skulle veta mer inom arbetsområdet vatten och ge egna förslag på hur du skulle vilja visa vad du lärt dig.

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

Du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera genom att exempelvis förklara och samtala om vattnets kretslopp
Du får möjlighet att utveckla din förmåga att analysera/noggrant undersöka genom att exempelvis undersöka vattnets olika former
Du får möjlighet att lära dig nya begrepp som gas, flytande, fast form och avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
Du får möjlighet att utveckla din förmåga att reflektera genom att exempelvis fundera över resultatet av olika experiment

 

Bedömning

 • Du deltar i experimenten och observerar vad som händer med vattnet i dess olika former
 • Du använder begreppen: gas, flytande och fast form när vi arbetar med vattnets olika stadier
 • Du visar hur vattnets kretslopp fungerar genom valfri metod ex Ipad, rita
 • Du ställer en hypotes när vi experimenterar
 • Du genomför en undersökning och reflektera över resultatet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: