Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden test

Skapad 2019-08-15 10:31 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 7 Historia
Digerdöden och andra sjukdomar

Innehåll

När du planerar ett arbetsområde

1. Ta denna planering och välj att skapa en kopia av den. Du får då ge den ett eget namn och kan sedan ändra i den, så att den passar dig.

2. Koppla planeringen till ett eller flera ämnen genom att klicka på + Lägg till ämne här ovanför. Du kan på så vis peka på syfte och välja ut aktuellt centralt innehåll och koppla det till planeringen. Detta tydliggör vad som behandlas under arbetsområdet. Om ni är flera som ska samarbeta i planeringen kan du lägga till dina kollegor i planeringen genom att klicka på + Lägg till medredaktör.

3. Koppla aktuella kunskapskrav till planeringen genom att klicka på Lägg till Läroplan nedanför denna ruta. Notera i planeringen hur just dessa kunskaper ska bedömas (se rubrikerna nedan). 

4. Fyll i rubrikerna nedan så att innehållet passar just din elevgrupp. Ändra texten i ingressen så att den passar planeringen och lägg till en lämplig bild. Ta bort detta förklarande avsnitt, övriga förklarande texter som följer med i denna planeringsmall. 

 

Skapa en egen planering:

Klipp bort allt ovanför denna text och fyll i under rubrikerna nedan

 

Vad ska vi arbeta med?

Under denna rubrik skriver du ett stycke om arbetsområdets syfte och koppling till ämnet - och att detta finns kopplat till planeringen.

 

Hur ska vi arbeta?

Under denna rubrik skriver du och berätta om hur ni ska arbeta med arbetsområdet. Berätta hur många lektioner eller hur lång tid ni kommer att ägna planeringen åt, eller om arbetet med planeringen är mer flexibelt. Infoga de länkar, bilder eller filmklipp som du tror behövs för att förtydliga vad ni ska göra. Berätta övergripande om hur arbetssättet är under arbetsområdet.

Gå in mer på detalj om du vill och ser ett syfte med det! 

 

Vad ska du lära dig?

Under denna rubrik skriver du om vad eleven ska lära sig (vad de ska kunna) och hur det ska bedömas och att kunskapskrav finns kopplat till planeringen. Vilka kunskapskrav eller delar av kunskapskrav bedöms? Vad är det som bedöms (en presentation/en inlämning/en insats eller förmåga/annat) och när sker bedömningen (löpande/eller inlämning/prov)? 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: