Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik "Samband och förändring" kap 2 Prio 9

Skapad 2019-08-15 10:33 i Nolhagaskolan Alingsås
Samband och förändring - om procent och förändringar, grafer och funktioner.
Grundskola 9 Matematik
Samband och förändring - om procent och förändringar, grafer och funktioner.

Innehåll

LPP Matematik Kap 2 Prio 9 “Samband och förändring”

 

Vi människor har ett behov att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalande minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur fort polarisen smälter och mängden koldioxid som släpps ut. För att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet.

I det här kapitlet kommer du arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

 

Avsnitt:

2.1 Vad är en funktion?

2.2 Linjära funktioner.

2.3 Räta linjens ekvation.

2.4 Procentuell förändring.

2.5 Upprepad procentuell förändring.

 

Begrepp:

variabel

funktion

graf

linjär funktion

proportionalitet

räta linjens ekvation
procent
förändringsfaktor
procentuell förändring

 

                                                            Uppgifter

  • Begrepp

Matriser

Ma
Matematik "Samband och förändring" kap 2 Prio 9

  • Ma  7-9   Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  • Ma  7-9   Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  • Ma  7-9   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Ma  7-9   Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Problem
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används för att lösa problem.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: