Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönnfack - åk 7

Skapad 2019-08-15 10:39 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Sammanfogningstekniker med tema lönnfack
Grundskola F – 9 Slöjd
I det här arbetsområdet får du designa och tillverka en förvaring av något slag med ett inbyggt lönnfack. Facket ska vara utformat för att passa just det föremål som du vill gömma. När konstruktionen är klar är det dags att fundera på hur du vill dekorera din förvaring.

Innehåll

Arbetsområde

Sammanfogningstekniker tema ”Lönnfack”

 

Tid

HT 2019

 

Syfte och innehåll

När vi arbetar med lönnfack får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

• Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

• Utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat,

• Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

• Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

• Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

Upplägg

Det här ingår i undervisningen:

• Presentation av olika sammanfogningstekniker

• Planera och skissa ditt föremål 

• Tillverka ditt föremål

• Bestäm hur du vill ytbehandla och gör det

• Dokumentation av ditt arbete i Loggboken och uppgifterna i Teams

 

Bedömning

Underlaget för bedömningen:

• Eget praktiskt arbete med att tillverka ditt föremål

• Skisser på arbetet

• Ditt färdiga föremål

• Dokumentationen av ditt arbete

 

Det som bedöms är hur du kan:

• Formge och framställa slöjdföremål i olika material

• Använda handredskap, verktyg och maskiner

• Välja tillvägagångssätt och motivera dina val under arbetet

• Utveckla idéer

• Prova hur olika material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

• Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

• Utvärdera din egna arbetsprocess

• Använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet

• Tolka slöjdföremåls uttryck och föra resonemang kring detta

 

Matriser

Sl
Slöjdmatris år 7-9 Blommensberg ht19

Slöjdmatris år 7-9

F
E
C
A
Design och tillverkning
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Hantverksskicklighet och säkerhet
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Hur och varför
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla idéer
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: