Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation, division och tid

Skapad 2019-08-15 10:42 i Fajansskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet fokuserar vi på de två räknesätten: multiplikation och division. Du får träna på att använda dina matematiska kunskaper för att lösa olika sorters uppgifter. Du kommer också repetera att avläsa klockor samt uppskatta och beräkna tid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ges du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • både muntligt och skriftligt redovisa dina lösningar så att andra kan förstå
 • med huvudräkning kunna göra beräkningar
 • med skriftliga räknemetoder kunna göra beräkningar
 • avläsa och beräkna tid
 • använda begrepp för att redovisa

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • redovisa dina lösningar
 • välja och hantera multiplikation och division med skriftliga räknemetoder och huvudräkning
 • uppskatta, jämföra och välja tidsenhet
 • avläsa, mäta och beräkna tid
 • använda begrepp som hör till området tid, till exempel kvartal och dygn

Jag bedömer din förmåga genom att:

 • observera din insats på lektionerna
 • läsa och lyssna till dina redovisningar

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • färdighetsträning av multiplikation och division
 • genomgångar
 • att använda praktiskt material
 • att spela spel
 • att samtala och förklara tillsammans
 • iPadsappar, till exempel NOMP och ShowMe
 • hemsidor som elevspel.se
 • enskilt arbete
 • par- och gruppuppgifter
 • muntliga och skriftliga matteuppgifter
 • att se instruktionsfilmer
 • att träna på begrepp som år, kvartal, dygn, millennium, sekel och decennium

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: