Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-08-15 10:43 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Till pedagogisk personal- ej till elever.
Grundskola F – 6 Biologi
Vi ska lära oss om kroppen och hur den fungerar.

Innehåll

 

 • Syfte
 • Bi
  Utifrån undervisningen ska eleverna få öva sina förmågor att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Bi 1-3
  Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Bi 1-3
  Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Kunskapskrav
 • Bi 1-3
   Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • Bi 1-3
   Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om  människan. 

 

Vid första tillfället besöker vi naturen och tar hjälp av olika material för att bygga människokroppen i par. Vi kommer att bygga kroppen utifrån en bild och vår egen kropp. Ni kommer sedan att få berätta om ert skelett och fotografera skelettet för att dokumentera. Sedan kommer ni att få arbeta med frågor där ni ska undersöka er kropp och rita kroppsdelarna och deras funktioner. Vi kommer att beröra begrepp som skelettet, leder, muskler och några viktiga organ så som hjärnan och hjärtat.

Vid andra tillfället besöker vi naturhistoriska museet och använder oss av utställningen människan. Där ska vi söka svar på vilka sinnen som behövs för att göra de olika övningarna i utställningen. Detta sker i par och vi  diskuterar och resonerar om hur de utför experimenten och vilket sinnen vi använder. Vi dokumenterar vårt arbete i ett häfte.

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande utifrån dina olika arbeten. Du dokumenterar och får förklara hur du tänker och har gjort med hjälp av de nya begreppen du lärt sig. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: