👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No: Näringskjedor och djur åk 2

Skapad 2019-08-15 10:44 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är en producent, konsument och en nedbrytare? När vi arbetar med näringskedjor kommer du bland annat att få lära dig om dessa begrepp.

Innehåll

Vad ska vi lära oss om näringskedjor och djurs egenskaper?

 • Vad är en näringskedja och hur den fungerar den?
 • Hur djur kan delas in i olika grupper utifrån olika egenskaper (däggdjur, insekter, grodjur, kräldjur, fåglar och fiskar)

 

Varför ska vi lära oss om näringskedjor och djurs egenskaper?

 • för att förstå:
  • hur en näringskedja är uppbyggd och påverkar djur och människor.
  • vad däggdjur, insekter, groddjur, kräldjur, fåglar och fiskar har för egenskaper. 

 

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om detta?

 • Ha genomgång, samtal och diskussioner.
 • rita egna näringskedjor och förklara för varandra hur de fungerar.
 • läsa olika faktatexter om djur samt näringskedjor
 • skriva egna faktatexter.
 • se på film.
 • sortera djur efter deras egenskaper med hjälp av bilder.

Elevinflytande

 • Du är delaktig i planeringen av arbetsområdet genom att ge förslag på innehåll, arbetssätt och hur du vill visa vad du har lärt dig.

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

Du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera genom att exempelvis förklara och samtala om djurs egenskaper och hur en näringskedja fungerar.
Du får möjlighet att lära dig nya begrepp som producent och konsument.
Du får möjlighet att utveckla din förmåga att reflektera genom att exempelvis fundera över vilka egenskaper olika djur har.

 

Bedömning

 • Du kan rita och förklara en näringskedja.
 • Du sorterar djur efter deras egenskaper med hjälp av bilder och berättar hur du har tänkt när du sorterat. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3