Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Araiska HT19 pedagogisk planering V. 36-43

Skapad 2019-08-15 10:51 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter,arabiska 16
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleven kommer att arbeta med tala, läsa och skriva.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva och tala.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

 • Att göra muntliga presentationer för olika mottagare i olika sammanhang.
 • Att träna på grammatiska övningar samt arbeta med olika texter och textinnehåll.
 • Att läsa och skriva olika typer av texter. 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att arbeta individuellt och i grupper med hur man presentera sig själv och berättar  för olika mottagare i olika sammanhang.
 • Vi kommer att läsa olika typer av texter, diskutera innehållet, förklara nya begrepp och ord.
 • Vi kommer att arbeta med (verb, substantiv, adjektiv, och meningsuppbyggnad).

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Hen kan läsa tydligt och förstå vad hen läser.
 • Hen kan skriva olika texter med korrekt grammatik och stavningsregler.
 • Hen kan presentera sig själv och berätta till olika mottagare i olika sammanhang.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: