Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delaktighet och Inflytande Stormen läsår 19/20

Skapad 2019-08-15 10:52 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Delaktighet och Inflytande Stormen läsår 19/20

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den av Charlotte, Anna, Veronica och Linda den 16/8-19

 

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

 På vår hemvist är det ny gruppkonstellation med barn födda 2015-2016. Vi har två undervisningsgrupper, Myggan och Humlan. Myggan har varit på hemvisten ett läsår medan Humlan har precis börjat. Humlan har börjat utforska våra lärmiljöer och börjat samspela med andra kompisar. Barnen i gruppen Myggan agerar lär-resurser till de yngre barnen.

 

Vårt syfte är att vi ska bli en trygg grupp där alla barn är medvetna om våra rutiner, trygga i våra miljöer, med varandra och oss pedagoger. Vi vill skapa ett öppet, tillåtande och utforskande förhållningssätt där både barn och vuxna är lyhörda för varandra.

De första tre veckorna undersöker vi vad barnens intresse är och detta ligger till grund för våra kommande projekt.

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation (Lpfö -18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler ( Lpfö-18)

Förmågor vi vill utveckla hos barnen är koherens, kommunikation och mentalisering

Koherens- att förstå sammanhang, och orientera sig. Sovra och sortera bland intryck

Kommunikation- att förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra

Mentalisering- att föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva sig in i andra

 Vi tar barns tankar på allvar !

Alla barn ska trivas hos oss och få göra framsteg.
Alla vuxna ska lyssna på barnen och vara närvarande i samtalet.
Alla barn ska delta i lek och känna sig som en del i gruppen.
Alla barn ska ha inflytande för att kunna påverka sin dag.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

 . När barn eller vuxna kommer till vår hemvist så hälsar man på något sätt tex säger hej, får en kram, en uppmuntrande blick m.m

. Tydlighet och struktur vid våra rutinsituationer. Vi börjar våra lärtillfällen med att sjunga samma sång, Här är jag och här är du. Har vi samling tillsammans så sitter vi på den blåa mattan och är vi uppdelade sitter Humlan på den röda mattan och Myggan på den blåa.

. Vi har bildstöd över vår dag så att barnen vet hur vår dag ser ut

. Vi har samarbetslekar

. Tydliga lärmiljöer

. Göra upp gemensamma förhållningsregler tillsammans med barnen om hur vi vill ha det på vår hemvist

- Namnlekar 

- Dagliga samtal och dialoger

De första tre veckorna undersöker vi vad barnens intresse är och detta ligger till grund för våra kommande projekt.

 

 

 

 

Vi dokumenterar barnens lärande i deras individuella lärloggar och genom bilder på vår reflektionsvägg. Reflektera tillsammans med barnen med Unikum som stöd 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: