Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2019-08-15 10:52 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
En planering i matte för decimaltal baserat på kap 1 i Matematikborgen 6A
Grundskola 4 – 6 Matematik
Dessa första veckor kommer vi att arbeta med kapitlet Bråk i matteboken.

Innehåll

 

 

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta utifrån matematikboken Matteborgen 4B. Vi kommer även arbeta med tillhörande stenciler. Vi arbetar med skolplus på datorn samt elevspel. 

Detta ska du kunna

 

 • kunna läsa och skriva bråk, till exempel 1/2, 1/4, 5/6, 3/8
 • kunna avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • kunna storleksordna bråk, till exempel 1/5, 2/5, 4/5 och 1/4, 1/3, 1/2

Bedömning

Du kommer få berätta för mig och  visa genom diagnosen om du har förstått kapitels innehåll. 

I ditt räknehäfte och på elevspel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bråk

1
2
3
Begrepp
Ha kunskap om begrepp och kunna använda dem. Beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer. Föra enkla resonemang kring hur olika begrepp relaterar till varandra Uppgift 1, 2, 3, 7, 8
Du förstår några ord och begrepp inom bråk och kan med viss hjälp använda dem i olika uppgifter.
Du kan flera ord och begrepp inom bråk och använder dem när du arbetar med olika uppgifter.
Du kan många ord och begrepp inom bråk och använder dem när du arbetar med olika uppgifter. Du kan även använda dem i resonemang kring olika problem.
Metod
Välja lämpliga metoder för att göra beräkningar. Lösa enkla rutinuppgifter.
Du löser enklare bråkuppgifter med addition och subtraktion samt kan med viss hjälp storleksordna bråk.
Du kan lösa bråkuppgifter med addition och subtraktion samt storleksordna bråk.
Du kan med säkerhet lösa bråkuppgifter med addition och subtraktion samt storleksordna bråk.
Kommunikation och resonemang
Redogöra för och samtal om tillvägagångssätt. Föra resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument. Uppgift 11 och lektioner
Du kan till viss del avgöra vad som är rätt eller fel men har svårt att förklara varför.
Du kan ofta avgöra vad som är rätt eller fel samt ge en enklare förklaring.
Du kan avgöra vad som är rätt eller fel samt ge fullständiga förklaringar till varför. Du ställer egna frågor om, samt kommer med argument för och emot, olika lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: