Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2019-08-15 10:54 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Fysik
Värme och väder (ca 12 lektioner) Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få förståelse för vad begreppet värme innebär samt få förståelse för olika väderfenomen och de bakomliggande orsakerna till dessa.. Genom systematiska undersökningar kommer de att få lära sig om fasövergångar, hur värme sprids och hur värme mäts. Det handlar om fenomen som eleverna kan koppla till sin egen vardag, till exempel låg- och högtryck. Eleverna ska undersöka hur varm och kall luft rör sig samt bygga en egen termometer. Eleverna kommer att få träna på att följa planeringar och tolka resultat för att dra slutsatser utifrån undersökningens frågeställning. Vi kommer också arbeta med labbrapporteing
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: