Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP "Sagotema" ett skrivtema i Lsu 6-9 v35-44

Skapad 2019-08-15 10:55 i Annerstaskolan Huddinge
Mall för pp Annerstaskolan. Reviering sker av Lgr11-gruppen. Kom gärna med förslag till förbättringar.
Grundskola F – 9
I detta temaområde kommer vi att bekanta oss med sagornas värld. Vi kommer att arbeta tillsammans med området inom historia som handlar om de första civilisationerna och därför starta upp med hur skriften uppkom. Sedan kommer vi att fördjupa oss i myter och sagor ifrån hela världen. Slutligen ska ni själva ha producerat er egna saga som ni sedan presenterar för de yngre eleverna i Lsu 1-3. Välkommen till en värld där allt är möjligt.

Innehåll

Syfte

 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

 

Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

 

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter

 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

  Tala, lyssna och samtala

  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud dragen i vad som sagts.

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

  • Lyrik, dramatik, sagor och myter.

  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

  • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i

 • språkbruk

 

 

 Övergripande läroplansmål:

 


Att kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.


Kunskapskrav

Se matris

Bedömning

 

Formativ bedömning

Ovanstående förmågor bedöms kontinuerligt under lektionerna,

 

 

 Summativ bedömning

Den färdiga sagan bedöms då den är klar utifrån matrisen. Er muntliga redovisning bedöms enligt matris

Metod

Såhär kommer vi att arbeta med arbetsområdet.

 

 • Lära dig om sagors betydelse och lära dig vissa ord som är typiska för detta arbetsområde.

 • Lära dig sagogenres typiska drag

 • Läsa och lyssna på sagor

 • Skriva din egen saga

 • Förstärka din egen saga med bilder för att tydliggöra texten samt dramatisera en vald del ur din saga

 • Använda matrisen tillsammans med en vuxen för att göra en självskattning då sagan är klar

 • Redovisa sagan för yngre elever

 

·         Undervisning/arbetssätt:

 

·         Se en musikal baserat på en saga ( film)

 

·         Läsa olika sagor tillsammans från olika delar av världen

 

·         Titta på animerade sagor på You-tube

 

·         Använda sagoområdet på Clio online

 

·         Powerpoint där genren saga typiska drag och kännetecken gestaltas

 

·         Tankekartor med sagogenrens kännetecken 

 

·         Skriva inledningar på sagor tillsammans

 

·         Skriva och producera egen saga

 

IKT.

Ipad, dator, smartboard och film

Matriser

PP "Sagotema" ett skrivtema i Lsu 6-9 v35-44

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: