Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årskurs 1

Skapad 2019-08-15 11:05 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Under hela året kommer vi att arbeta med våra fyra årstider. Vi kommer lära oss varför vi har årstider i Sverige och vad det är som göra att vi har dag och natt. Vi kommer lära oss om årstidsväxlingarna i naturen och på vilka olika sätt vi kan känna igen årstiderna. Vi kommer också lära oss om djur och växter i vår närmiljö.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om.

 • Vilka årstider vi har och varför vi har årstider.
 • Vad som kännetecknar de olika årstiderna.
 • Varför det blir dag och natt.
 • Förändringar i naturen hos djur och växter.
 • Näringskedjor och livscykler.
 • Namn på några vanliga växter och djur och hur de kan sorteras och grupperas.

 

Så här kommer vi att arbeta.

 • Vi gör fältobservationer i naturen för att observera dess årstidsväxlingar. 
 • Vi arbetar i våra NO-böcker. 
 • Vi arbetar ämnesintegrerat med svenska, matematik och bild.
 • Vi arbetar tillsammans i våra arbetsgrupper - kooperativt lärande.
 • Vi undersöker naturen runt vår skola.
 • Vi besöker Fredriksdals museer och trädgårdar samt Pålsjö skog.
 • Vi tittar på utbildningsfilmer om naturen och våra årstider. 
 • Vi arbetar med hållbar utveckling, exempelvis nedskräpning, sopsortering, minskat matsvinn och biologisk mångfald.
 • Vi använder material från Naturskyddsföreningen.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper.

 I samtal, texter och bilder visar du att du kan:

 • beskriva hur och varför naturen förändras under året.
 • beskriva och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • beskriva och ge exempel på kopplingar mellan några djur och växter i enkla näringskedjor.
 • beskriva hur månen, solen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: