Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, ideologier och Sveriges politiska system

Skapad 2019-08-15 11:11 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad är demokrati, ideologier och hur fungerar Sveriges politiska system?

Innehåll

Genomförande

Vecka 34: Lära känna samtal, planering och kursplan. Hur ska man tänka. Frågeorden HUR?, VAD?, VARFÖR? Dessutom kommer jag att introducera Nyhetstips som ni kommer att ha en dag i veckan.

 • 7:1 nyhetstips på torsdagar
 • 7:2 och 7:3 nyhetstips på fredagar 

Vecka 35: Vi kommer att arbeta med demokrati. Vad är demokrati, dess historia och hur det ser ut idag runtom i världen. 

Vecka 36: Denna veckan ska vi jobba med ideologier, deras framväxt och historia. Vi ska även börja jobba med de svenska politiska partierna som sitter i riksdagen. 

vecka 37: Vi fortsätter att arbeta med partierna och går in på Sveriges politiska historia i samband med att vi pratar om partierna. Hur Sverige styrs och vad regeringen respektive riksdagen har för uppgifter är också något som vi kommer att arbeta med under denna veckan. 

vecka 38: Fortsättning om hur det politiska systemet funkar. Utskotten, kommun och landsting. Välfärden hur fungerar. Ni kommer även att ha ett begreppstest under sista So lektionen för den veckan. 7:1 torsdag, 7:2 och 7:3 på fredag. Det blir ingen nyhetstips denna veckan.

vecka 39: Nu kommer ni att jobba med en inlämningsuppgift som handlar om det vi har jobbat med under början av terminen. Ni har lektionstiden på er att arbeta och får enbart arbeta genom Exam.net. Vid slutet av veckan ska inlämningsuppgiften vara klar. 

Sidor från boken: s.24-28, s.102-108 och s.167-188

Internetsidor att använda:

Examinationstillfälle: Ni kommer att ha en inlämningsuppgift som innehåller källkritik och demokratiområdet som vi har arbetat med. Begreppstestet bedöms också, men är bara på E-nivå!

Bedömning: Ni kommer att bedömas utifrån de kunskapskrav som finns med i planeringen. Bedömningen sker på inlämningsuppgiften och begreppstestet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: