Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 5 - Elektricitet och magnetism

Skapad 2019-08-15 11:14 i Uppsävjaskolan Uppsala
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 5 Fysik
I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära om elektricitet, magnetism, förnybar och icke förnybar energi, växthuseffekten och hållbar utveckling. Du kommer att få arbeta på ett naturvetenskapligt sätt med fysik, då du övar på att ställa hypoteser, laborera och dokumentera ditt arbete.

Innehåll

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor:

 • att planera och genomföra en undersökning 
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild
 • hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner och gruppövningar

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • ge exempel på vad magneter används till
 • ge exempel på vad vi behöver energi till
 • förstå vad energiprincipen innebär
 • ge exempel på energikällor
 • veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi
 • förklara vad växthuseffekten innebär
 • vad hållbar utveckling innebär

Arbetssätt/ undervisning

Du kommer att få

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner
 • skriva laborationsrapporter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik åk 5 Magnetism

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fysiken och vardagslivet
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Fysikens metoder och arbetssätt
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Fysikens metoder och arbetssätt
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysiken i naturen och samhället
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor och energianvändning med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta årsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtal om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta årsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Tekniska lösningar
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: