Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet HT -2020

Skapad 2019-08-15 11:15 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Ny barngrupp kräver ny planering i området trygghet.

Innehåll

 

Nuläge

Bojen är en småbarnsavdelning med 9 barn och 3 pedagoger.

 

Mål och syfte


Vi vill att barnen ska vara trygga på avdelningen, i förskolemiljön och med förskolans rutiner. Barnen ska känna gemenskap och delaktighet i barngruppen och med oss som pedagoger

 

Vi strävar efter att vårdnadshavare känner sig trygga med oss som pedagoger vid lämning och hämtning .Samt att information till vårdnadshavare sker via veckobrev  och lärlogg så snart vi har något att berätta.

Metod
Vi strävar efter att dela upp gruppen så att barnen får uppleva vardagen i ett mindre sammanhang. Vi leker och sjunger läser sagor och rimmar och lär oss ramsor. Under september och oktober så arbetar vi med Doddo och blå färg  Vi introducerar samlingen med namn sång , Tittar på tavlan lär oss namnen tillsammans i gruppen.  Babbelsång våra kompisar. Vi dokumenterar med fotografier

Vi tar promenader, leker på gården och hälsar på de andra avdelningarna för att barnen ska känna igen sin närmiljö och vara trygga i den. Vi använder färg ,sand och vatten till att börja som skapande material.

På Bojen är vi noga med att rutiner och vardagssituationer blir så lika som möjligt utifrån den organisation vi gjort över dagen. Vi följer våra veckoplaneringar utifrån barnens behov. Det skapar trygghet och lugn. När barnen är färdig introducerade så skapar vi 2-3  grupper  i  språk, matematik och skapande.då vi har möjlighet för att få vara i små sammanhang. De äldre barnen som redan är förskole vana hjälper oss att skapa trygghet för de nya barnen genom att visa hur vi gör i våra rutiner . 

 Vi kommer att sätta fasta bordsplacering när introdukterna är klara.

Utifrån barnens fysiska ,känslomässiga sociala och kulturella trygghet

 Vi läser av våra nya barn utifrån vilka känslor de har för olika miljöer vi är noga med att de inte ska vara rädda för tex stängda dörrar

främmande vuxna vi tar inte vikarier. Vi är noga med att vara snabba med att trösta och att se varje barn Vi möter barnens på deras nivå. På Bojen är vi försiktiga med för många sociala relationer. Vi som pedagoger är flexibla i våra scheman.

I det kulturella så använder vi oss av flera språk än svenska om det skulle vara så att något barn ha r ett behov.

Vi använder oss av vagnarna som en trygghets faktor.

 

 


 


Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: