Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enhörningen 2019/2020

Skapad 2019-08-15 11:24 i Kronvägens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Teamplan

Innehåll

Vårtermien 2020:

VAR ÄR VI?

Vi är till stor del en ny grupp med yngre barn som håller på att lära känna oss pedagoger och varandra. De barn som finns kvar i gruppen sedan tidigare har påverkats av introduktionsperioden och håller nu på att hitta sin roll i gruppen tillsammans med de nya kompisarna. De som var bland de yngsta i gruppen innan sommaren är nu de äldre barnen i gruppen. Halva barngruppen har nyligen avslutat sin introduktion och leken handlar mycket om att utforska material och miljö, de stannar oftast inte så länge i varje aktivitet. Barnen har börjat intressera sig för varandra. De söker sig gärna till varandra och leker parallellt med samma material. Barnen är nyfikna och vill gärna vara med om någon av oss pedagoger sätter sig med olika lekmaterial. Det vi observerat under de första veckorna är att det finns några intresseområden som flera barn delar:* skapande, att utforska olika tekniker med färg. Flera barn visar intresse för vad de olika färgerna heter och vill gärna delta i de skapandeaktiviteter vi erbjuder.* Sång, dans och rörelse- Barnen verkar tycka om att röra sig till musik och härmar gärna rörelser i dans och rörelsesånger.* Kökslek- Flera barn söker sig gärna till vår hemhörna där det finns dockor och köksutrustning. De dukar bordet och bjuder varandra och dockorna på mat.* Konstruktionslek med duplo och stora klossar. Barnen bygger höga torn som sedan rasar eller bygger fordon och hus med duplo.* Fordonslek- Stort intresse för bilar i olika former bland många barn de tycker även om att leka med tågbanan, både att bygga och köra.Vi ser att flera barn är intresserade av babblarna, både att titta på och prata om figurerna, men även att dansa och röra sig till babblarnas sånger. Flera barn är inne i en intensiv språkutveckling och har behov av språklig stimulans.

VART SKA VI?

Mål ifrån läroplanen:

Vi har valt att fördjupa oss i följande mål från Lpfö-18:Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla* Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Vi vill genom denna fördjupning utforska olika skapandetekniker utifrån barnens utvecklingsnivå, till detta knyter vi vårt färgtema. Vår målsättning är att flertalet barn ska känna igen och kunna benämna grundfärgerna och känna igen/sortera föremål i de olika färgerna. Genom att utmana och inspirera vill vi att barnen på ett lustfyllt sätt ska få prova olika tekniker inom skapande med färg samtidigt som vi i samband med denna undervisning vill främja deras språkutveckling. När vi provar olika skapandetekniker så får barnen möjlighet att träna och utveckla sin motoriska förmåga samtidigt som de kan få möjlighet att hitta nya uttrycksformer.

HUR GÖR VI?

Vi arbetar med färgteman där vi undersöker, letar efter och sorterar en färg i taget.

När vi utforskar en ny färg så knyter vi babblaren i den aktuella färgen till vårt tema. Vi dokumenterar färgerna tillsammans med barnen och sätter upp bilder på våra temaväggar. Vi kommer att uppmärksamma färger i våra naturliga sammanhang, i leken, i matsituationer, på samlingen och i böcker vi läser.

Vi kommer att dela gruppen och ibland erbjuda olika aktiviteter utifrån intresse och utvecklingsnivå. Vi kommer att planera men även vara lyhörda för vad barnen visar större intresse för och ge dem möjlighet att fördjupa sitt skapande.

 

Höstterminen 2019:

VAR ÄR VI? 

Vi är till stor del en ny grupp med yngre barn som håller på att lära känna oss pedagoger och varandra. De barn som finns kvar i gruppen sedan tidigare har påverkats av introduktionsperioden och håller nu på att hitta sin roll i gruppen tillsammans med de nya kompisarna. Halva barngruppen har precis avslutat sin introduktion och leken handlar mycket om att utforska material och miljö, de stannar oftast inte så länge i varje aktivitet. Vi har det senaste lagt märke till att barnen har börjat intressera sig för varandra. De söker sig gärna till varandra och leker parallellt med samma material. Barnen är nyfikna och vill gärna vara med om någon av oss pedagoger sätter sig med olika lekmaterial. Det vi observerat under de första veckorna är att det finns några intresseområden som flera barn delar:

 

* skapande, att utforska olika tekniker med färg. Flera barn visar intresse för vad de olika färgerna heter.

 

* Sång, dans och rörelse- Barnen verkar tycka om att röra sig till musik och härmar gärna rörelser i dans och rörelsesånger.

 

* Kökslek- Flera barn söker sig gärna till vår hemhörna där det finns dockor och köksutrustning. De dukar bordet och bjuder varandra och dockorna på mat.

 

* Konstruktionslek med duplo och stora klossar. Barnen bygger höga torn som sedan rasar eller bygger fordon och hus med duplo.

 

* Fordonslek- Stort intresse för bilar i olika former bland många barn de tycker även om att leka med tågbanan, både att bygga och köra.

 

Vi ser att flera barn är intresserade av babblarna, både att titta på och prata om figurerna, men även att dansa och röra sig till babblarnas sånger. Flera barn är inne i en intensiv språkutveckling och har behov av språklig stimulans. Ibland blir barnen frustrerade när de inte kan uttrycka sig och visar stort behov av att pedagoger finns nära i leken för att ge stöd i det sociala samspelet.

VART SKA VI?

Mål ifrån läroplanen:

 Vi har valt att fördjupa oss i följande mål från Lpfö-18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

* Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

Vi vill genom denna fördjupning sträva mot en barngrupp som är trygga i sitt sammanhang och i sig själva. Vår målsättning är även att fler barn ska gå från bredvidlek till att leka oftare tillsammans. Genom att fokusera på ovanstående punkter hoppas vi se positiva effekter på barnens lärande.

Vår roll som pedagog kommer bli att finnas nära och stödja barnen i övergångar och i leksituationer.

 

HUR GÖR VI?

 Vi har och kommer fortsätta arbeta fyrkantigt med rutiner som barnen lär sig känna igen för att minska deras oro vid övergångarna från en aktivitet till en annan.

Genom att utveckla våra lärmiljöer utifrån barngruppens intressen hoppas vi kunna skapa fler situationer där barnen samlas och därmed utmanas i sitt sociala samspel.

När alla barn är inskolade och lite mer inne i våra rutiner vill vi börja dela barngruppen mer och skapa mindre leksammanhang där det sociala samspelet främjas.

Vår uppgift som pedagoger kommer bli att finnas nära och vara aktiva samspelsmodeller

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: