Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utedagar HT2019

Skapad 2019-08-15 11:26 i Borgmästarskolan Helsingborg
Grundsärskola F – 4 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Motorik
Genom utedagar ska vi ge våra elever möjligheter att utveckla sina förmågor i skolämnena motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter.

Innehåll

 

Du kommer under våra utedagar få möjlighet att...

.. röra dig i olika miljötyper, i olika årstider och i olika väder.

.. delta i samtal om sambandet mellan rörelse och hälsa.

.. delta i samtal om kläder för olika aktiviteter i olika väder.

.. orientera dig skolans miljöer, samt i närmiljön runt omkring.

..uppleva olika växter och djur, hur de ser ut och vad de heter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Klädsel för olika aktiviteter.
  MOT  1-3
 • Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.
  MOT  1-3
 • Undersöka närmiljön, till exempel skolgården.
  MOT  1-3
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under oika årstider.
  MOT  1-3
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: