Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi årstiderna åk 1

Skapad 2019-08-15 11:31 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 Biologi
Genom att prata om de olika årstiderna göra eleverna uppmärksamma på förändringen i naturen under året.

Innehåll

Eleven ska kunna berätta om årstiderna och vad som förändras i naturen under året.

Eleverna ska också kunna beskriva händelserna i naturen, exempelvis varför fåglar flyttar eller går i ide på vintern. 

 

Förmågor att träna

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället

 

Undervisning - arbetssätt

Hur ska eleven lära!

 • Se filmer
 • Fakta genom presentation
 • Undersökningar utomhus.
 • Skriva och rita.
 • Diskussioner

Elevinflytande

Eleverna kan påverka undervisningen genom diskussion under lektionerna. De har då möjlighet att uttrycka vad som intresserar de och hur de föredrar att lära sig nya saker.

Deras tankar ock åsikter tas tillvara under vidare planering under arbetet.

Bedömning
Arbetet bedöms under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3

Matriser

Bi
Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: