Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Biologi "Ekologi" NOH05B,NOH05C1 ht-19

Skapad 2019-08-15 11:40 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 8 Biologi
Ekologi handlar om hur de olika delarna i naturen påverkar varandra. T ex så kan vi ta reda på vilka växter och djur som lever i och omkring en sjö och sedan sortera dem i grupper. Men vi kan också ta reda på varför just de växterna och djuren finns där och hur de är beroende av varandra. Tillsammans bildar de olika system och det är det som kallas ekologi.

Innehåll

LPP Biologi ”Livets former ” Åk 8 ht - 2019

Vad ska du lära dig?

 • Du ska lära dig hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Du ska lära dig vad som är gemensamt för allt levande.
 • Du ska lära dig några grundläggande ekologiska begrepp (ekologi, ekosystem, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, nedbrytare, kretslopp, producent och konsument) och kunna använda dem för att förklara hur levande organismer är beroende av varandra i naturen.
 • Du ska lära dig  att genomföra undersökningar (både inne i klassrummet och ute i fält) och redogöra dem (dokumentera) på ett förståeligt sätt.

Varför just detta?

I kursplanen för biologi står det skrivet:

Eleven skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att…
- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
- genomföra systematiska undersökningar i biologi.
- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom att planera, utföra, utvärdera och dokumentera experiment .
 • Genom att studera djur och växter och se hur man kan dela in dem i grupper.
 • Genomföra praktiska experiment.
 • Genom att göra fältstudier.
 • Genom att diskutera hur olika organismer är beroende av varandra.

Litteratur:

-  https://biologi.ugglansno.se/kurs-ekologi/ 

På denna sida finns texter (med möjlighet att få dem upplästa), bilder, tester och begrepp

Extra:
(Puls Biologiboken för grundskolan år 7 - 9, Natur & Kultur, 2011:
s. 16 - 25 + 34 - 36  Livet, indelning av levande organismer och artbegreppet
s. 100 - 115 Ekologi, ekosystem, kretslopp, näringsväv och näringspyramid)

(Biologi Fokus Puls för grundskolan år 7 - 9, Natur & Kultur, 2007:
s. 14 - 19 + 26 - 27  Livet, indelning av levande organismer och artbegreppet
s. 76 - 114 Ekologi, ekosystem, kretslopp, näringsväv och näringspyramid)

Vad kommer att bedömas?

Under denna period är det dessa förmågor som kommer att bedömas:

 • Förmågan att kunna genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
 • Förmågan att  kunna formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Förmågan att kunna undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer.
  Förmågan att kunna beskriva komplexa ekologiska samband.
 • Förmågan att kunna förklara och generalisera kring energiflöden och kretslopp.

 

 

 

 

 

Matriser

Bi
Ekologi åk 8

Systematiska undersökningar i biologi

----->
----->
----->
Planera
Jag kan föreslå vad vi skall undersöka i ett ekosystem.
Jag vet vad vi skall undersöka i ett ekosystem så att de flesta av systemets delar finns med.
Jag vet vad vi skall undersöka i ett ekosystem så att alla systemets delar finns med.
Genomföra
Jag kan följa en färdig planering när jag gör min undersökning. Jag hittar material för min undersökning.
Jag kan följa en färdig planering när jag gör min undersökning. Jag hittar tillräckligt material för min undersökning och kan komplettera vid behov.
Jag kan följa en färdig planering när jag gör min undersökning. Jag hittar mycket material för min undersökning.
Sammanfatta
Jag gör en näringsväv med någon producent, konsument och nedbrytare av det material jag hittat.
Jag gör en näringsväv med några producenter, konsumenter och nedbrytare av det material jag hittat.
Jag gör en näringsväv med flera producenter, konsumenter och nedbrytare av det material jag hittat samt lägger till delar så att väven blir avancerad.
Modeller och teorier
Jag kan genom att använda min näringsväv dra enkla slutsatser som handlar om ekosystem.
Jag kan genom att använda min näringsväv dra utvecklade slutsatser som handlar om ekosystem.
Jag kan genom att använda min näringsväv dra välutvecklade slutsatser i flera led som handlar om ekosystem.

Biologins begrepp, modeller och teorier

----->
----->
----->
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: