Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och tals användning v.35-40

Skapad 2019-08-15 12:57 i Tullbroskolan Falkenberg
Pedagogisk planering som omfattar negativa tal, potenser (grundpotensform) och andra talsystem så som binära tal. Bygger på Gleerups matematik 8, digital
Grundskola 8 Matematik
I det här arbetsområdet ska du få arbeta med negativa tal, potenser och andra sorters talsystem.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att...

 • Utveckla era kunskaper om olika typer av tal, däribland negativa tal
 • Utveckla era kunskaper om att beskriva stora och små tal
 • Ge kännedom om olika talsystem, däribland binära talsystemet

Vi kommer att...

 • Ha gemensamma genomgångar
 • Räkna uppgifter i matteboken
 • Öva på begrepp med Kahoot

Läromedel:

 • Gleerups matematik 8, kapitel 1, Tal och tals användning. 
 • Anteckningar från lektioner.
 • Uppgifthäfte

Bedömning:

 • Läxförhör
 • Matteprov

Begrepp:

 • Negativa tal, positivt tal, motsatta tal
 • Potens, bas, exponent
 • Tiopotens, grundpotensform, prefix
 • Binära tal
 • Gällande siffror

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik åk 7-9

Problemlösning

Förmåga att: "formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder"
-->
-->
-->
Lösa problem
förmåga att lösa olika problem i bekanta situationer, välja strategi och medod samt formulera enkla matematiska modeller.
löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
löser problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
löser problem på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Värdera strategi/metod
förmåga att värdera tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt att föreslå alternativt tillvägagångssätt.
kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp

förmåga att: "använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
-->
-->
-->
Använda begrepp
förmåga att mha. kunskaper om matematiska begrepp använda dem i olika sammanhang
har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva begrepp
förmåga att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
görs på ett i huvudsak fungerande sätt
görs på ett relativt väl fungerande sätt.
görs på ett väl fungerande sätt.
Begreppens relation
förmåga att i beskrivningar växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
för enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
för utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
för välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra

Metod

förmåga att: "välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter"
-->
-->
-->
förmåga att välja metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutimuppgifter med tillfredställande resultat
väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat
väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat

Kommunikation

förmåga att: "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser"
-->
-->
-->
förmåga att redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer
kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt, med viss anpassning till syfte och sammanhang.
kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt, med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, med god anpassning till syfte och sammanhang.

Resonemang

förmåga att: "föra och följa matematiska resonemang"
-->
-->
-->
förmåga att föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument
för och följer matematiska resonemang på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
för och följer matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt.
för och följer matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: