👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula 6

Skapad 2019-08-15 13:00 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi arbetar utifrån boken Prima Formula 6. Den är uppdelad i sex kapitel. I början av varje kapitel finns en grundkurs, där lär vi oss grunderna för arbetsområdet. I slutet av grundkursen finns en diagnos som testar elevens kunskaper. Efter diagnosen följer två spår. I spår 1 har eleven möjlighet att repetera sådant som han/hon tyckte var svårt eller behöver träna mer på. I spår 2 har eleven möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper.

Matriser

Ma
Geometri i 2D och 3D

E
C
A
Jämföra och beskriva geometriska egenskaper hos objekt i 2D och 3D
T.ex. Kvadrat, triangel och kub
Jämföra och bestämma omkrets och area för olika objekt i 2D
T.ex. arean av en rektangel basen x höjden
Jämföra och göra enhetsbyten för längd, area och volym
T.ex. 1D) 1 m=10 dm 2D) 1kvadratmeter= 100 kvadratdecimeter 3D) 1 kvadratmeter=1000 kvadratdecimeter
Jämföra och bestämma volym för olika objekt i 3D
T.ex. volymen på en kub längden x bredden x höjden = kubik
Använda strategier vid problemlösning
Begrepp
* parallell *vinkelsumma * omkrets *area * volym *polygon * polyeder * begränsningsyta * hörn * kant

Ma
Algebra och mönster

Ej godtagbara kunskaper
Det här behöver du träna mer på och få stöd med.
Godtagbara kunskaper
Det här kan du med lite hjälp från lärare och/eller klasskamrater.
Mer än godtagbara kunskaper
Det här kan du och du klarar av att göra det mesta på egen hand efter instruktioner från lärare.
Tolka, förenkla och skriva uttryck
T.ex. S+S+S = 3 x S = 3S
Lösa enkla ekvationer
T.ex. 3x= 21 13 + 7 = 21 - y
Använda och beskriva mönster
Använda strategier vid problemlösning
Begrepp
Algebra Uttryck Variabel Ekvation Mönster Formel