Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal av alla slag

Skapad 2019-08-15 13:01 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Det mesta om tal, inklusive prefix och grundpotenser.
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde får du öva dina förmågor att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • använda och analysera matematiska begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar

Centralt innehåll

I arbetsområdet ingår följande centrala innehåll:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta med följande arbetssätt:

 • genomgångar
 • filmer
 • eget arbete
 • matematiksamtal i par och i grupp
 • gemensamma problemlösningar

Examination

Du kommer att få visa dina kunskaper med ett prov samt muntliga redovisningar.

Tänk på att du kan visa dina kunskaper även under lektionerna genom att vara aktiv.

Matriser

Ma
Tal av alla slag

E
C
A
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om de matematiska begrepp som ingår i arbetsområdet och kan använda dem på ett i huvudsak korrekt sätt.
Du har relativt goda kunskaper om de matematiska begrepp som ingår i arbetsområdet och kan använda dem med viss säkerhet.
Du har goda kunskaper om de matematiska begrepp som ingår i arbetsområdet och använder dem med säkerhet.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan göra enkla beräkningar med negativa tal, kvadrater/kvadratrötter, potenser mm. Du kan avrunda decimaltal.
Du kan göra mer avancerade beräkningar med negativa tal, kvadrater/kvadratrötter, potenser mm.
Du kan göra svåra beräkningar med negativa tal, kvadrater/kvadratrötter, potenser mm.
Metod
Du känner till Pythagoras sats och vad den kan användas till. Du kan göra enkla beräkningar med Pythagoras sats.
Du förstår Pythagoras sats och kan lösa enklare problem med hjälp av Pythagoras sats.
Du har en god förståelse för Pythagoras sats och använder den för att lösa svårare problem.
Problemlösning
Formulera och lösa matematiska problem, samt värdera och välja effektiva metoder.
Du kan tolka och lösa enkla matematiska problem.
Du kan tolka och lösa mer komplexa matematiska problem i flera steg. Du väljer oftast effektiva metoder i din problemlösning.
Du kan analysera och lösa komplexa matematiska problem. Du väljer effektiva metoder i din problemlösning.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att redogöra för beräkningar och slutsatser.
Du skriver enkla redovisningar av dina lösningar.
Du skriver relativt tydliga redovisningar med tydlig struktur.
Du skriver mycket tydliga och strukturerade lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: