Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbärsdalens Teamplan - Omsorg, utveckling och lärande - Ht19/Vt20

Skapad 2019-08-15 13:18 i Nävervägens förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

Vart ska vi?

Vi strävar efter att barnen känner trygghet och glädje för att utveckla en självständighet samt öka sin nyfikenhet för lusten till att leka och lära.

 

 

Hur gör vi?

Vi pedagoger skapar en utmanade lärmiljö som bygger på barnens intresse och som väcker nyfikenhet till att lära och utveckla

 


 

Hur blev det?

Vi har ändrat i miljön så den blir mer inbjudande och väcker nyfikenhet för de nya barnen samtidigt som den ska utmana de gamla barnen. Barnen får testa och göra saker själv tex vid måltider får de ta mat själva och duka av. Vi är närvarande i leken och introducerar pedagogiskt material. för att lättare kunna visa hur man kan göra på olika sätt. Samtidigt låter vi barnen få utforska och prova saker att göra med materialet.

 

 

Var är vi?

Vi pedagoger har varit lyhörda, närvarande och aktiva förbåde varandra och barnen. Vi har tagit initiativ till att förändra miljön så att den blir inbjudande och utmanande. Vi låter barnen pröva och försöka själva. Vi är där för att styrka barnen och ge dem en hjälpande hand när det behövs. Våra barn är nyfikna och självständiga och tycker det är roligt med nya och spännande saker.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: