Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energiflöden HT-19 Bi/Ke

Skapad 2019-08-15 13:35 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Energiflöden- fotosyntes, cellandning, kretslopp Hur hänger allt ihop? Svar på denna fråga kommer ni få under tiden som vi arbetar med arbetsområdet "Energiflöden"

Innehåll

 Kunskapsmål:

  • formulera vad som är typiskt för alla levande organismer
  • beskriva hur organismer identifieras, sorteras och grupperas
  • använda kunskaper i biologi för att ta ställning och diskutera viktiga frågor i samhället
  • sambandet mellan solenergi och kemisk energi, samt deras roll i fotosyntes och förbränning
  • föra resonemang om ekosystemtjänster som fotosyntes, förbränning
  • formulera samband mellan materiens kretslopp och energins flöde i ekosystem
  • hur celler är uppbyggda och fungerar

 

 

Arbetssätt/Undervisningsform:

Lärarledda genomgångar

EPA - enskilt , par eller grupp, alla.

Själv- och kamratbedömning

Diskussioner i mindre och större grupper.

Filmer

Övningsuppgifter

Texter

Laborationer - mikroskopiering

 

 

Bedömning

Sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester  och ett mer summativt prov.

 

 

Övningar och innehåll:

sidor i biologiboken:

Cellen + liv

sid 8 och 13-14

sid 230-231

Fotosyntesen

sid 43-47

Cellandning

sid 48-51

Energi och materia

sid 162-165

sidor i kemiboken:

Kolets kretslopp

sid 257-260

 

- Häftet ( finner du bifogat nedan)

- pptx ( finner du bifogat nedan)

- Begrepp: se häftet sid 3

 

 

 

 

Uppgifter

  • Häfte Energiflöde

  • pptx Energiflöde

Matriser

Bi Ke
Kunskapskrav i detta arbetsområde Biologi

Ännu ej visat
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Bi Ke
Kunskapskrav i detta arbetsområde Kemi

Ännu ej visat
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: