Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering HT-19

Skapad 2019-08-15 13:35 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Vi kommer att arbeta med språkutveckling och värdegrundsfrågor där barnen kommer att utmanas och stimuleras utifrån läroplansmålen samt de lokala målen för Östhammars kommun.

Innehåll

Målgrupp:

Hela barngruppen på Plantan i åldern 1-5 år. 

 

Syfte: 

Vi kommer att arbeta med språkutveckling och värdegrundsfrågor där barnen kommer att utmanas och stimuleras utifrån läroplansmålen. Vi kommer också att arbeta med mål för Östhammars kommun.

 

Sammanhang:

Målen/aktiviteterna ska finnas med under förskolans hela dag. Samtliga barn på Plantan kommer att delta då aktiviteterna kan anpassas för att passa alla barn i de olika åldrarna.

Alfons kommer att fortsätta att ge barnen olika uppdrag och tillsammans utforska olika teman. Uppdragen kan vara att de ska plocka något i skogen, skapa något i ateljén, leka lekar osv.

Vi kommer att fortsätta att prata om kamratskap, värdegrundsbollarna. Barnen ska få vara i centrum i olika aktiviteter för att arbeta med värdegrundsmålen. Vi kommer även att använda oss av materialet Barnens Planet, Kanin och Igelkott i arbetet med värdegrunden.

Vi kommer att använda oss av "Före Bornholm" som är ett material för att arbeta med språkutveckling samt Polyglutt och Mariposa.

Barnen kommer också att delas upp i åldersintegrerade grupper med Tallens barn: 1-2 år onsdagar, 3 åringarna delas upp i två grupper och kommer att ha tisdagar och onsdagar, 4-åringarna har onsdagar och 5-åringarna på torsdagar som har grupp tillsammans med samtliga 5-åringar på Furustugan. Gruppledarna kommer att planera respektive grupps aktiviteter.

På torsdagar kommer vi på Plantan att gå till skogen.

 

Mål för aktiviteterna: 

 • Barnen ska känna trygghet, lyssna till varandra, visa respekt för varandra.
 • Barnen ska få möjlighet att göra sin röst hörd, utveckla tillit till sin egen förmåga.
 • Barnen ska få möjlighet att på olika sätt få uttrycka sina tankar och idéer.
 • Barnen ska på olika sätt få utvecklas inom de olika läroplansmålen på ett lekfullt sätt: Matematik, Naturkunskap/teknik, Språk/kommunikation, Skapande, Hälsa/rörelse.

 

Pedagogisk miljö och verktyg/material:

Vi kommer att använda oss av Alfons som kommer att fortsätta att vara en figur i gruppen som kommer med olika uppdrag och upptåg utifrån barnens intressen och önskemål. Aktiviteter kommer att ske både ute, genom att besöka skogen, ute på gården, och inne genom samling, ateljé m.m. Vi kommer att använda oss av sagan "Vem vill åka med" som är en av de föreslagna böckerna i Före Bornholm, denna berättelse har barnen fått höra under vårterminen och den har varit mycket uppskattad av barnen.

 

Genomförande och ledarskap:

Det gäller att fånga barnens intressen och nyfikenhet vilket vi kan göra genom att vara aktiva, nyfikna och delaktiga pedagoger som utforskar tillsammans med barnen.

 

Utvärdering och dokumentation: 

Vi kommer att dokumentera genom foto, film och anteckna. Vi kommer att kontinuerligt reflektera tillsammans med barnen för att få ett underlag till utvärdering, vad barnen tyckte om aktiviteten. Vi kommer att reflektera i arbetslaget under våra planeringstid på tisdagar för att sedan planera vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: