Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2019-08-15 13:40 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Musik
Vi ska ha kul med musik!

Du kommer att få:

-sjunga och spela.

-lyssna och skapa.

-framföra musik tillsammans med andra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

-sjunga sånger av olika karaktär och form.

-spela på rytminstrument.

-framföra musik tillsammans med andra.

-lyssna och samtala kring olika sorters musik.

Bedömning - vad och hur

VI kommer att bedöma din förmåga att sjunga, spela, lyssna och framföra musik. Detta gör vi genom att observera och dokumentera kontinuerligt under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Du ska få;

-sjunga olika sorters sånger och lära dig att använda din röst på olika sätt.

-spela på rytminstrument.

-träna in sånger och rörelser för att tillsammans med klassen göra framträdanden.

-lyssna på olika slags musik och på olika sätt arbeta med det du lyssnat på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: