Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

N0 år 1

Skapad 2019-08-15 13:43 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

Undervisningen i de naturorienterande ämnena syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper om och intresse för naturen och omvärlden.

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Året runt i naturen

 • Djur och växter i närmiljön
 • Årstider

Vi kommer att lära oss om olika djur som lever på bondgården.

Vi kommer att lära oss om djuren som finns i våra skogar. 

Vi kommer att lära oss om hur man känner igen de olika årstiderna i naturen.

 

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön

Material och ämnen i vår omgivning

 • Olika material

Vi kommer att lära oss om källsortering och hur man sorterar sopor efter material.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Titta på djur som finns i närmiljön 
 • Studera de olika årstidsväxlingarna i naturen
 • Se film 
 • Läsa faktatexter
 • Skriva faktatexter
 • Källsortera 

Bedömning

Eleven deltar aktivt i de olika aktiviteterna som vi gör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: